Man Power

Vi kan erbjuda arbetskraft till olika tjänster ifall ni tillfälligt behöver mera.

Voimme tarjota työvoima erilaisiin tarpeisiin jos tarvitset lisää työmiehiä.

A BE CE DE- körkort/ajokortti

Taxikort

Truckkort

Ramp

Mekaniker, Däckarbeten, Ramp, Lastning, Chaufförstjänster, Städning, Syarbeten mm.